Stöd Chatmeet

För att även fortsättningsvis kunna erbjuda vår mötesplats gratis för alla behöver vi stöd i form av donationer från er användare för att kunna täcka all kostnader som webbplatsen har.

Nedan finns alternativ för både engångsbidrag och regelbundna bidrag, de månatliga bidragen kan givetvis avbrytas när som helst och medför inga som helst krav.