Hjälp

Välj ett rum

Det första rummet du möts av i chatten är Lobbyn, efter att du valt ett namn blir alla offentliga rum tillgängliga.

Välj ett namn

När du valt ett rum kan du se en förhandsvisning av vad som händer i rummet. Välj mellan att antingen logga in (och även bli medlem om du inte redan är det), eller att chatta som gäst och då enbart välja ett tillfälligt visningsnamn.

Blir du medlem kan du fortfarande byta visningsnamn när du vill, men du har fördelen att du fortsätter använda samma visningsnamn hela tiden tills du själv byter, ingen annan kan då använda ditt visningsnamn.

Vilka fler är i rummet?

Du kan nu börja chatta direkt. För att visa användare som gått med i rummet klickar du på knappen Användare. Först visas de som är online just nu, klickar du på listan till höger och väljer Alla så visas samtliga användare.

Prata privat

Vill du skriva med en användare direkt klickar du på hans eller hennes namn och väljer Konversation. Konversationen hamnar då under Direktmeddelanden i sidomenyn.

Skapa egna rum

För att skapa ett eget rum klickar du på knappen högst upp i sidomenyn.

Privat

Väljer du Privat Rum är det viktigt att du bjuder en användare till rummet då ingen annan kan se att rummet existerar.

Offentligt

Väljer du Offentligt Rum kan bjuda in användare till rummet om du vill, men rummet är synligt för alla så vem som helst kan gå med utan en inbjudan.

Ta bort konto

Du kan ta bort ditt konto genom att från chatten välja Mitt Konto, sedan Profil och Radera mitt konto. Då raderas all information relaterad till ditt konto så vad försiktig med denna då det inte går att ångra.