Stöd Chatmeet

För att även fortsättningsvis kunna erbjuda vår mötesplats gratis för alla behöver vi stöd i form av donationer från er användare för att kunna täcka all kostnader som webbplatsen har. Vi har för tillfället ingen reklam eller sponsrat innehåll som kan påverka användarnas upplevelse negativt, och vi vill gärna fortsätta ha det så.

Nedan finns alternativ för både engångsbidrag och regelbundna bidrag, de månatliga bidragen kan givetvis avbrytas när som helst och medför inga som helst krav.